Agenda en stukken ALV najaar 2017

Beste BMTN-er,

 

Het bestuur nodigt je graag uit tot het bijwonen van de (najaars-)LedenVergadering 2017, die zaterdagavond 18 november 2017 in De Bilt zal worden gehouden. Het is van belang om rond 17.45 uur aanwezig te zijn ten behoeve van het passen van de nieuwe VKR jas, er is nl. beperkt maatwerk mogelijk. Neem dus ook jouw motorjas mee! Op die manier ben je zeker van een goed passende nieuwe VKR-jas. Verder zal een aantal punten op zodanige wijze de revue passeren zodat een mooie inhoudelijke discussie tot goede inzichten kan leiden.

De uitnodiging en agenda voor de avond zijn bijgevoegd, zo ook de vast te stellen notulen van de vorige bijeenkomst, het vast te stellen financieel overzicht

Als je niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, dan hoeft jouw stem niet persé verloren te gaan. Het is namelijk altijd mogelijk om een collega BMTN-er een volmacht te geven (niet meer dan twee per volmacht-nemer). Spreek in dat geval duidelijk af hoe je als volmachtgever wilt dat de gemachtigde stemt, geef dus een steminstructie af.

Hoe werkt dat?

  1. Stuur een e-mail aan een ander stemgerechtigd lid met de tekst zoals opgenomen in het bijgaande strookje en een steminstructie. Je kan ook het bijgaande strookje invullen en (na ondertekening) afgeven aan de gemachtigde.
  2. Deze levert de volmacht ter vergadering bij de secretaris in en tekent de presentielijst zowel voor zichzelf als voor jou als volmachtgever.

 

Het programma voor zaterdag 18 november 2017:

locatie: Cultureel en Vergadercentrum HF Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL De Bilt

  • zaal open/passen VKR jas: 17.45 uur
  • soep en broodjes vanaf 18.00 uur
  • start vergadering: 18.15 uur
  • einde: naar verwachting rond 21.00 uur
  • Tot 18 november a.s.!

Mocht je onverhoopt eerder hebben afgemeld en alsnog kunnen of je eerder nog niet duidelijk zijnde deelname willen bevestigen, dan kan dat via de volgende Doodle-link https://beta.doodle.com/poll/c5a5atv7s6skic87aief43ey/admin#table

[pdf-embedder url=”https://bmtn.nl/wp-content/uploads/2017/11/170401-ALV_not_conc_def.pdf” title=”170401 ALV_not_conc_def”] [pdf-embedder url=”https://bmtn.nl/wp-content/uploads/2017/11/171118-uitnodiging-LV_def.pdf” title=”171118 uitnodiging LV_def”] [pdf-embedder url=”https://bmtn.nl/wp-content/uploads/2017/11/171128-ALV_agenda_def.pdf” title=”171128 ALV_agenda_def”] [pdf-embedder url=”https://bmtn.nl/wp-content/uploads/2017/11/BMTN-conc_begr_2018.pdf” title=”BMTN conc_begr_2018″]