Het BMTN is opgericht op 7 november 1998. Door de inzet van Motor-VerkeersRegelaars (MVR) draagt het BMTN tijdens evenementen bij aan de veiligheid van deelnemers, andere weggebruikers en omstanders. 

De kernwaarden van het BMTN

Veiligheid:

Door het uitvoeren van verkeersgerelateerde taken tijdens de begeleiding/gidsing van evenementen zorgt het BMTN voor een goede doorstroming van zowel het evenement als van overig verkeer. Daarbij staan de veiligheid van de deelnemers, overige weggebruikers en omstanders voorop.

Vakmanschap:

Door een professionele aanpak is het BMTN een betrouwbare partner op het gebied van motorrijvaardigheid en verkeersveiligheid. Onze MVR beschikken over hoogstaand verkeersinzicht en houden door opleiding en training en het gewenste niveau op peil.

Verbondenheid:

De MVR van het BMTN zijn dienstverlenend en professioneel ingesteld, hebben een correcte houding en gedrag geven in teamverband uiting aan een disciplinevorm waar wij trots op zijn.

Hoe?

De rode draad door al onze werkzaamheden heen is “Veiligheid voor alles”.

Zowel opdrachtgevers als deelnemers en andere weggebruikers kunnen rekenen op een professionele houding en uitvoering. Een zichtbare en duidelijke structuur wekt vertrouwen bij politie, opdrachtgevers en andere verkeersregelende- en (motor)begeleidingsorganisaties.

Die belofte kan alleen worden nagekomen als de MVR van het BMTN beschikken over goede motorvaardigheid, een ruim verkeersinzicht, weerbaarheid, dienstbaarheid en een goed inzicht in toepasselijke wet- en regelgeving. Stuk voor stuk onderdelen van een opleidingsprogramma aan de hand waarvan de MVR van het BMTN getraind worden. De MVR zijn allen verkeersregelaar met een beroepsmatige en landelijke aanstelling en rijden op een BMW-motor.

Het BMTN kan binnen alle fasen van een evenement een rol spelen; van het beoordelen van een route en het overleg met politie over de route tot en met de uitvoering en evaluatie.

BMTN ondersteunt al meer dan 25 jaar succesvol evenementen met professioneel opgeleide Motor-VerkeersRegelaars (MVR).