Privacyverklaring BMTN

Algemeen en Vrijwilligers

Privacyverklaring Algemeen

Het BMW Motorbegeleidingsteam Nederland (BMTN) neemt de privacy van persoonsgegevens uiterst serieus. In de algemene privacyverklaring zijn navolgende zaken opgenomen:

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt
 • Waarom heeft het BMTN deze gegevens nodig
 • Hoe lang bewaart het BMTN deze gegevens
 • Delen met anderen van gegevens
 • In kaart brengen van website-bezoek
 • Hyperlinks naar websites van derden
 • Gebruik van cookiesGoogle Analytics
 • Rechten betrokkenen
 • Technische en organisatorische maatregelen
 • Beeldmateriaal

Zie hier de volledige versie

Beheer persoonsgegevens Leden

In dit document wordt uitgelegd hoe het BMTN omgaat met de persoonsgegevens van haar leden. Hierin zijn ondermeer opgenomen:

 • Verantwoordingsplicht BMTN
 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 • Verzoek tot wijziging van persoonsgegevens
 • Verzoek om inzage in de persoonsgegevens
 • Verzoek persoonsgegevens te verwijderen
 • Bewaartermijn van persoonsgegevens
 • Functionaris voor de gegevensbescherming (FG):  secretaris@bmtn.nl.
 • Meldplicht datalek

Zie hier de volledige versie