U organiseert een evenement

Het BMW MotorbegeleidingsTeam Nederland (BMTN) is een landelijke vereniging van enthousiaste BMW-motorrijders. Door een professionele aanpak zijn de vrijwillige Motor-VerkeersRegelaars (MVR) van BMTN in staat om kwaliteit te leveren op het gebied van motorvaardigheid, beschikken zij over hoogstaand verkeersinzicht en weten zij door training hun niveau op peil te houden. Alle BMTN'ers hebben een erkende opleiding gevolgd tot verkeersregelaar en zijn in het bezit van een landelijke en beroepsmatige aanstelling als verkeersregelaar. Inzet van BMTN voor begeleiding en gidsing van uw evenement levert een bijdrage aan de veiligheid van de deelnemers, overige weggebruikers en omstanders.

Niet alleen in de uitvoering van onze taken heeft u aan BMTN een goede partner. Al tijdens de voorbereiding en de aansturing van de administratieve bedrijfsvoering, (bijvoorbeeld het opmaken van een veiligheidsplan) schuift de aan uw evenement toegewezen Evenement Coördinator van BMTN graag bij u aan teneinde mee te denken bij het vormgeven van het draaiboek. Op deze wijze kan in een vroegtijdig stadium een bijdrage worden geleverd aan het creëren van veiligheid ten behoeve van uw evenement in het algemeen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen in het bijzonder.

Vanzelfsprekend nemen de leden van het BMTN de richtlijnen van het RIVM aangaande COVID-19 in acht.

Procedure

Hieronder staat de standaard procedure voor het aanvragen van informatie, offerte en voor uitvoering.

Maatwerk

Heeft u bijzondere vragen of u heeft behoefte aan extra ondersteuning of maatwerk, gebruik dan het maatwerkformulier.

Referenties

We hebben meer dan 1 inzet per week en hebben daarmee een indrukwekkende klantenlijst opgebouwd.

BMTN: voor vakkundige begeleiding van uw evenement

1

Offerteaanvraag

Op basis van uw vraagstelling leggen  we in een offerte alle kosten en voorwaarden vast die van belang zijn voor uw evenement.

BMTN werkt 'professioneel' met vrijwilligers. Daarom is het BMTN zeer concurrerend.

2

Voorbespreken

Het BMTN wisselt graag met u van gedachten over de vele mogelijkheden die er zijn voor de professionele begeleiding van uw evenement waarbij veiligheid van deelnemers en overig verkeer centraal staat. 3

Uitvoering

Voor elk evenement wordt een BMTN lid als Evenement Coördinator (EC) aangewezen. De EC zal onder meer alle in te zetten leden volledig voorbereiden op de komende inzet.

Elke motor is voorzien van GPS navigatie en alle routes zijn vooraf geprogrammeerd. Elk BMTN lid zal zich vooraf verdiepen in de wensen van uw organisatie.